Polityka prywatności kursu "Podstawy zakładów bukmacherskich"

Niniejsza polityka prywatności dotyczy kursu "Podstawy zakładów bukmacherskich", znajdującego się pod adresem: http://www.zakladysportowe.eprogresja.pl.

Aby uczestniczyć w kursie, niezbędne jest podanie następujących danych:

Administratorem danych jest:

SportData Ltd, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 8219563.

Adres siedziby:
Kemp House
152 City Road
London EC1V 2NX

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności.

Administrator oświadcza, że żadne dane osobowe ani adresowe, nie są i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim.

W każdej chwili uczestnik kursu posiada możliwość wypisania się z kursu i usunięcie wszelkich danych zgromadzonych przez Administratora. W tym celu uczestnik proszony jest o kontakt na adres: email

Brak akceptacji niniejszej polityki prywatności uniemożliwia zapisanie się na kurs.